Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có công văn khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục triển khai giám sát, xét nghiệm SARS-CoV-2.

Công văn nêu rõ, từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới;

Tại Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhanh chóng, hiệu quả và cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam – Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch chủ động, kịp thời, hiệu quả, không để dịch ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân;

Bộ Y tế (Cơ quan Trưởng trực Ban chỉ đạo Quốc gia) đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đánh giá tình hình dịch tễ dịch COVID-19 trên địa bàn.

Có chỉ định xét nghiệm đối với từng nhóm đối tượng ưu tiên theo “Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19” được ban hành kèm theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/09/2020 của Bộ Y tế.

Tránh lãng phí nguồn lực, ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao nhất là trong thời điểm các công ty, doanh nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động.

Đồng thời triển khai xét nghiệm ngay cho các đối tượng đã được xác định có nguy cơ cao theo chỉ định dịch tễ

Đảm bảo 100% số đối tượng này có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đi làm.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chọn một trong các đơn vị xét nghiệm đủ năng lực để lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2

Trong trường hợp nghi dương tính, dương tính phải chuyển ngay mẫu đến phòng xét nghiệm đã được phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 (trong trường hợp phòng xét nghiệm chưa được phép xét nghiệm khẳng định theo sự điều phối của Sở Y tế tỉnh, thành phố)

Triển khai lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả đúng thời hạn và báo cáo theo hướng dẫn, quy định hiện hành.

Các công ty, doanh nghiệp phải chủ động liên hệ, phối hợp với Sở Y tế tỉnh, thành phố để được đánh giá tình hình dịch tễ COVID-19 trước khi có chỉ định xét nghiệm và được điều phối tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay cho người lao động

Chịu trách nhiệm thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định hiện hành.

Trong quá trình tổ chức lao động, sản xuất phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bạn cảm thấy bài viết này thế nào?

Đánh giá bài viết bằng cách chọn sao

Average rating 0 / 5. Vote count: 0